Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na strani printbox.net ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo podjetje Print boks d.o.o. varovalo ter preprečevalo njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. 
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Print boks d.o.o. za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo kodiranja informacij SSL (Secure Socket Layer), ki skrbi za kriptiranje vseh občutljivih uporabnikovih podatkov in informacij. Podatki o plačilni kartici, ki jih vnesete v primeru plačila, se v kodirani obliki prenesejo iz vašega računalnika neposredno v avtorizacijski strežnik banke.