Z registracijo uporabniškega računa preko spleta imate pravico po ZVPot v odstopnem roku 14 dni od datuma registracije, brez razloga odpovedati pogodbo. Skladno z ZVPot se tudi izrecno strinjate, da lahko takoj po registraciji v odstopnem roku, koristite storitev podjetja Print boks d.o.o. in se s tem odpovedujete pravici o odpovedi pogodbe brez razloga v odstopnem roku 14 dni od datuma registracije.