O nas |

Osebna izkaznica podjetja

O podjetju

Razvoj Printbox kioska seže v leto 2010. Ideja se je ustvarjalcem posvetila, ko so iskali rešitev, ki bi ljudem ponudila preprosto, hitro in ugodno rešitev tiskanja, kopiranja in skeniranja. Po dveh letih intenzivnega razvoja je ekipa Printboxa v maju 2012 trgu ponosno predstavila novost na tržišču - samopostrežno tiskanje.

Za uspešnost Printboxa so zaslužni predvsem inovativni pristop, zavezanost h kvaliteti in zvestoba viziji.

Zagnana ekipa je koncept samopostrežnega tiskanja pripeljala do tega, kar je danes. Printbox nadaljuje z razvojem tehnologije in svojih storitev z namenom, da strankam ponudi uporabniku prijazno in profesionalno storitev, po ugodni ceni.
Dandanes je mreža Printbox kioskov razvejana po vsej Sloveniji in zajema že preko 160 Printbox kioskov, ki sedaj rešujejo potrebe po tisku, kopiranju in skeniranju preko 75.000 uporabnikov.

Printbox kiosk in računalniški sistem Printbox sta v celoti razvita in proizvedena v Sloveniji.

Poslanstvo in vizija podjetja

Poslanstvo podjetja je širši populaciji zagotavljati preprosto, hitro in ugodno rešitev za tiskanje, kopiranje in skeniranje dokumentov na številnih visoko frekventnih lokacijah (knjižnice, fakultete, trgovski centri, bencinski servisi ipd.).

Vizija podjetja je postati globalno podjetje, ki bo možnost preprostega, ugodnega in hitrega tiskanja, kopiranja in skeniranja dokumentov zagotavljalo po vsem svetu.

poslanstvo-vizija

Okolju prijazna rešitev

Printbox kiosk je okolju prijazen produkt, saj z željo po varovanju okolja pri njegovem delovanju in redni uporabi ne nastajajo okolju škodljivi odpadki (prazne kartuše namiznih tiskalnikov in tonerji ostalih kopirnih naprav). Za svoje delovanje uporablja kvaliteten 80 gramski papir, pridobljen izključno iz ekoloških nasadov dreves.

Ker posamezen Printbox kiosk lahko uporablja več ljudi, s tem nadomesti večje število namiznih tiskalnikov in kopirnih naprav. Tako zmanjšujemo porabo električne energije. Porabo električne energije zmanjšujemo tudi z vgradnjo elektronsko varčnih komponent.